Postani voznik z nami

Cenik storitev

Kategorije Opis storitev Cena (vključen DDV)
AM Posamezna ura vožnje z lastnim kolesom z motorjem. 35 €
AM Posamezna ura vožnje s kolesom z motorjem. 42 €
A1 Ura vožnje z motornim kolesom s prostornino motorja do 125 ccm in močjo do 11 kW. 41 €
A2 Ura vožnje z motornim kolesom s prostornino motorja do 350 ccm in močjo do 35 kW. 43 €
A Ura vožnje z motornim kolesom brez omejitve. 45 €
Ura vožnje z osebnim avtomobilom s popustom na nakup prve ure. 35 €
B Ura vožnje z osebnim avtomobilom. 37 €
C Ura vožnje s tovornim avtomobilom. 45 €
D1 Ura vožnje z avtobusom (1+16 sedežev). 55 €
D Ura vožnje z avtobusom. 62 €
E Ura vožnje s prikolico. 50 €
PIZ VOŽNJAPredizpitna vožnja15 €
CPP (kategoriji AM, A1, B) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. V naši šoli vožnje.100 €
CPP (kategoriji AM, A1, B) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. 120 €
CPP (kategorije A, A2, C, D) –
dodatni del
Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov, z dodatnimi 8 urami, in izdaja evidenčnega kartona. 60 €
CPP (kategorija E) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. 50 €
Uporaba AC (kategorija C in CE)Uporaba avtoceste na relacijski vožnji. 35 €
Evidenčni karton Izdaja evidenčnega kartona (kandidatom, ki pridejo iz drugih šol vožnje, se izdaja evidenčnega kartona ne računa). 20 €
Dvojnik evidenčnega kartona Izdaja dvojnika evidenčnega kartona. 10 €
Čakalna ura Čakalna ura za vse kategorije. 20 €
Potrdilo Potrdilo o L-tablici – za vožnjo s spremljevalcem. 20 €
Izdaja vozovnice Izdaja interne vozovnice za kandidata, ki pride na vožnjo v šolo vožnje. 10 €

Cenik velja od 5. 4. 2023.

Storitve šole vožnje se zaračunajo vnaprej. Praktični izpit lahko opravljajo kandidati, ki so poravnali vse obveznosti do šole vožnje.

Cenik storitev centra za izobraževanje voznikov v Nomagu

STORITEV Cena (vključen 22% DDV)
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga (priprave in izpit) 550 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz potnikov (priprave in izpit) 600 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga (priprave in izpit) do 5 oseb 880 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz potnikov (priprave in izpit) do 5 oseb 880 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga in potnikov (priprave in izpit) 680 €
Temeljna kvalifikacija – delna D (prvo opravljanje izpita) 360 €
Temeljna kvalifikacija – priprave na izpit ali popravni izpit 190 €
Temeljna kvalifikacija – samo praktični del vožnja C kategorija150 €
Temeljna kvalifikacija – samo praktični del vožnja D kategorija180 €
Redno 7-urno usposabljanje 40 €
Izdaja dvojnika spričevala – redno usposabljanje 20 €
Izdaja dvojnika spričevala – temeljna kvalifikacija 40 €

Cenik velja od 5. 4. 2023.