Postani voznik z nami

Cenik storitev

Kategorije Opis storitev Cena (vključen DDV)
AM Posamezna ura vožnje z lastnim kolesom z motorjem. 35 €
AM Posamezna ura vožnje s kolesom z motorjem. 42 €
A1 Ura vožnje z motornim kolesom s prostornino motorja do 125 ccm in močjo do 11 kW. 41 €
A2 Ura vožnje z motornim kolesom s prostornino motorja do 350 ccm in močjo do 35 kW. 43 €
A Ura vožnje z motornim kolesom brez omejitve. 45 €
Ura vožnje z osebnim avtomobilom s popustom na nakup prve ure. 37 €
B Ura vožnje z osebnim avtomobilom. 39 €
C Ura vožnje s tovornim avtomobilom. 45 €
D1 Ura vožnje z avtobusom (1+16 sedežev). 55 €
D Ura vožnje z avtobusom. 62 €
E Ura vožnje s prikolico. 50 €
PIZ VOŽNJAPredizpitna vožnja15 €
CPP (kategoriji AM, A1, B) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. V naši šoli vožnje.100 €
CPP (kategoriji AM, A1, B) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. 120 €
CPP (kategorije A, A2, C, D) –
dodatni del
Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov, z dodatnimi 8 urami, in izdaja evidenčnega kartona. 60 €
CPP (kategorija E) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. 50 €
Uporaba AC (kategorija C in CE)Uporaba avtoceste na relacijski vožnji. 35 €
Evidenčni karton Izdaja evidenčnega kartona (kandidatom, ki pridejo iz drugih šol vožnje, se izdaja evidenčnega kartona ne računa). 20 €
Dvojnik evidenčnega kartona Izdaja dvojnika evidenčnega kartona. 10 €
Čakalna ura Čakalna ura za vse kategorije. 20 €
Potrdilo Potrdilo o L-tablici – za vožnjo s spremljevalcem. 20 €
Izdaja vozovnice Izdaja interne vozovnice za kandidata, ki pride na vožnjo v šolo vožnje. 10 €

Cenik velja od 10. . 2023.

Storitve šole vožnje se zaračunajo vnaprej. Praktični izpit lahko opravljajo kandidati, ki so poravnali vse obveznosti do šole vožnje.

Cenik storitev centra za izobraževanje voznikov v Nomagu

STORITEV Cena (vključen 22% DDV)
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga (priprave in izpit) 550 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz potnikov (priprave in izpit) 600 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga (priprave in izpit) do 5 oseb 880 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz potnikov (priprave in izpit) do 5 oseb 880 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga in potnikov (priprave in izpit) 680 €
Temeljna kvalifikacija – delna D (prvo opravljanje izpita) 360 €
Temeljna kvalifikacija – priprave na izpit ali popravni izpit 190 €
Temeljna kvalifikacija – samo praktični del vožnja C kategorija150 €
Temeljna kvalifikacija – samo praktični del vožnja D kategorija180 €
Redno 7-urno usposabljanje 40 €
Izdaja dvojnika spričevala – redno usposabljanje 20 €
Izdaja dvojnika spričevala – temeljna kvalifikacija 40 €

Cenik velja od 5. 4. 2023.