Postani voznik z nami

Cenik storitev

Kategorije Opis storitev Cena (vključen DDV)
AM (bivša H) 16 ur voženj z lastnim kolesom z motorjem – paket*.  
*Paket vključuje 16 ur voženj in izdajo evidenčnega kartona.
350 € (celoten paket)
AM Posamezna ura vožnje z lastnim kolesom z motorjem. 22 €
A1 Ura vožnje z motornim kolesom s prostornino motorja do 125 ccm in močjo do 11 kW. 30 €
A2 Ura vožnje z motornim kolesom s prostornino motorja do 350 ccm in močjo do 35 kW. 30 €
A Ura vožnje z motornim kolesom brez omejitve. 30 €
A (samo učitelj vožnje) Samo ura vožnje kategorije A, A1 ali A2 v primeru. 22 €
Ura vožnje z osebnim avtomobilom s popustom na nakup prve ure. 24 €
B Ura vožnje z osebnim avtomobilom. 26 €
C Ura vožnje s tovornim avtomobilom. 36 €
D1 Ura vožnje z avtobusom (1+16 sedežev). 40 €
D Ura vožnje z avtobusom. 55 €
E Ura vožnje s prikolico. 42 €
CPP (kategorija B) Opravljanje tečaja cestno prometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona.  Če pri nas opraviš tudi ure vožnje, ti na prvi dve uri priznamo popust. 90 €
CPP (kategorija B) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. 90 €
CPP (kategorije A, A1, A2, C, D) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. 60 €
CPP (kategorija E) Opravljanje tečaja cestnoprometnih predpisov in izdaja evidenčnega kartona. 30 €
Evidenčni karton Izdaja evidenčnega kartona (kandidatom, ki pridejo iz drugih šol vožnje, se izdaja evidenčnega kartona ne računa). 20 €
Dvojnik evidenčnega kartona Izdaja dvojnika evidenčnega kartona. 10 €
Čakalna ura Čakalna ura za vse kategorije. 15 €
Potrdilo Potrdilo o L tablici – za vožnjo s spremljevalcem. Potrdilo (o L tablici)
Izdaja vozovnice   10

Cenik velja od 15. 1. 2018.

Storitve šole vožnje se zaračunajo vnaprej, razen v primeru obročnega plačevanja ali sklenjene posebne pogodbe. Praktični izpit lahko opravljajo kandidati, ki so poravnali vse obveznosti do šole vožnje.

V primeru, da kandidat opravlja tečaj cestnoprometnih predpisov za več kategorij skupaj, se zaračuna le tečaj ene kategorije, za ostale pa se samo izda evidenčni karton.

Cenik storitev centra za izobraževanje voznikov v Nomagu

STORITEV Cena (vključen 22% DDV)
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga (priprave in izpit) 550 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz potnikov (priprave in izpit) 550 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga (priprave in izpit) do 5 oseb 880 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz potnikov (priprave in izpit) do 5 oseb 880 €
Temeljna kvalifikacija – prevoz blaga in potnikov (priprave in izpit) 600 €
Temeljna kvalifikacija – delna D (prvo opravljanje izpita) 360 €
Temeljna kvalifikacija – priprave na izpit ali popravni izpit 190 €
Temeljna kvalifikacija – samo praktični del (vožnja) 100 €
Redno 7-urno usposabljanje 35 €
Redno 7-urno usposabljanje do 12 ljudi 40 €
Izdaja dvojnika spričevala – redno usposabljanje 20 €
Izdaja dvojnika spričevala – temeljna kvalifikacija 40 €

Cenik velja od 1. 9. 2018.