Postani voznik z nami

Temeljna kvalifikacija

Z nami se lahko dobro pripraviš na teoretični izpit in uspešno opraviš tudi vozniški izpit temeljne kvalifikacije za poklicne voznike. Izkušeni učitelji z dolgoletno prakso ti bodo prijazno pomagali do zastavljenega cilja.

Po opravljenem izpitu in pridobljenem certifikatu boš imel svoje kvalifikacije vpisane v vozniško dovoljenje oziroma boš lahko zahteval izdajo izkaznice s pripisom temeljnih kvalifikacij kode Evropske unije (koda 95). Pri nas lahko opraviš tudi obvezno redno usposabljanje za temeljno kvalifikacijo, ki je namenjeno vsem voznikom, ki so že končali prvi tečaj. Redno usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala na vsakih pet let (obsega 35 ur) ali vsako leto (obsega najmanj 7 ur). Izvaja se v obliki tečaja in praktičnega izvajanja ciljev, ki so navedeni v katalogu znanj, potrebnih za pridobitev temeljnih kvalifikacij in izvajanje rednega usposabljanja.

LETO 2022 – PROGRAM 3

NEDELJA, 30.1.22 ob 6.40 URI – SKUPINA POLNA

NEDELJA, 6.2.22 ob 6.40 URI

SOBOTA, 12.2.22 ob 6.40 URI

SOBOTA, 26.2.22 ob 6.40 URI

SOBOTA, 12.3.22 ob 6.40 URI

SOBOTA, 26.3.22 ob 6.40 URI

LETO 2021 – PROGRAM 2

NEDELJA, 27.2.22 ob 6.40 URI

LETO 2020 – PROGRAM 1

SOBOTA, 29.1.22 ob 6.40 URI

SOBOTA, 19.3.22 ob 6.40 URI

LETO 2019 – PROGRAM 5

ZBIRAMO PRIJAVE

LETO 2018 – PROGRAM 4

SOBOTA, 5.2.22 ob 6.40 URI

OPOZORILO: kandidat lahko v enem dnevu posluša zgolj eno predavanje!

Priprave potekajo v predavalnici Nomago na Aškerčevi ulici 20 v Celju.

Za predavanja se je treba obvezno prijaviti!

Na predavanju je PRIPOROČLJIVA maska FFP2 in negativen hitri test, ki ni starejši od 48 ur, PCR test, ki ni starejši od 72 ur.

Potrošniki se lahko udeležijo storitev le pod pogojem, da predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev, predložijo negativni rezultat testa, PCR test ki ni starejši od 48 ur, HAG- hitri test, ki ni starejši od 48 ur.

Predložitev negativnega rezultata testa PCR ali testa HAG iz prejšnjega odstavka ni obvezna za potrošnike, ki:
– imajo potrdilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim dokazujejo, da je od prejema drugega odmerka cepiva proizvajalca Biontech/Pfizer (preteklo najmanj 7 dni), MODERNA (preteklo najmanj 14 dni) in AstraZeneca (preteklo najmanj 21 dni),
– imajo potrdilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HCG na SARS-CoV-2, ki je starejši od 21 dni, vendar ne starejši od šest mesecev, ali
– imajo potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

PRIDOBITEV TEMELJNE KVALIFIKACIJE (KODA 95)

Več o razpisanih rokih in več podrobnosti o tem, kaj temeljna kvalifikacije je ter kdo jo potrebuje, si preberi v nadaljevanju.

Razpisane priprave na izpit za pridobitev temeljne kvalifikacije (koda 95)

Pričetek predavanj: PONEDELJEK, 17.1.2022 OB 18 URI (zoom-predavanje)

IZPIT – SREDA, 26.1.2022 OB 17 URI

Za predavanja se je treba obvezno prijaviti!

Zbiranje prijav poteka do vključno 14.1.2022

Na predavanju je PRIPOROČLJIVA maska FFP2 in OBVEZEN negativen hitri test, ki ni starejši od 7 dni.

Priprave potekajo v predavalnici Nomago na Aškerčevi ulici 20 v Celju.

Kaj potrebuješ za prijavo na usposabljanje?

 • Kopijo osebnega dokumenta,
 • kopijo vozniškega dovoljenja oziroma potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu,
 • dokazilo o opravljenih oziroma priznanih poklicnih kvalifikacijah (NPK).

Pomembno za tuje državljane

Kandidati, ki so državljani Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije, Rusije, Ukrajine, Belorusije in še nekaterih drugih držav (celoten spisek držav lahko preveriš pri nas), morajo ob prijavi predložiti še dokazilo o nameri zaposlitve pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji. V primeru, da kandidat nima stalnega prebivališča v Sloveniji, predloži potrdilo o začasnem bivanju v Republiki Sloveniji.

PRIJAVA

Na usposabljanje se moraš predhodno prijaviti. To lahko storiš tako, da nas obiščeš v pisarni šole vožnje na glavni avtobusni postaji v Celju, nas pokličeš na 03 42 53 425 ali 051 660 660 oziroma nam pišeš na solavoznje@nomago.si.

Kaj je temeljna kvalifikacija in kdo jo potrebuje?

Temeljno kvalifikacijo (kodo 95) morajo imeti vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz potnikov (velja od 10. 9. 2018), in vsi vozniki, ki opravljajo javni prevoz blaga z vozili nad 3500 kg (velja od 10. 9. 2009).

Ko voznik uspešno opravi temeljno kvalifikacijo, lahko na upravni enoti vloži pisno vlogo za zapis kode 95 v vozniško dovoljenje, upravna enota pa mu lahko izda tudi voznikovo kartico.

V primeru, da voznik v svojem dovoljenju nima vpisane kode 95, mu nadzorni organ prepove nadaljevanje vožnje in ga ustrezno sankcionira.

Temeljno kvalifikacijo ima voznik že opravljeno, če:

 • je do 10. 9. 2008 pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za voznike avtobusov (kategorije D1 in D),
 • je do 10. 9. 2009 pridobil nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za voznike tovornih vozil (kategorije C in CE),
 • je na dan 3. 8. 2001 opravljal delo voznika, a ni bil vpisan v evidenco zbornice (za dokazilo šteje potrdilo delodajalca),
 • je po 29. 12. 2006 zaključil srednje poklicno izobraževanje in si pridobil poklic voznika,
 • opravi izpit temeljne kvalifikacije voznika v cestnem prometu.

Temeljne kvalifikacije NE potrebujejo vozniki:

 • vozil, katerih hitrost ne presega 45 km/h,
 • vozil, ki jih uporabljajo slovenska vojska, policija, civilna zaščita ali gasilci,
 • vozil, na katerih se opravljajo preizkusne (testne) vožnje za tehnične izboljšave, popravila ali vzdrževanje novih ali obnovljenih vozil, ki še niso bila dana v uporabo,
 • vozil, ki se uporabljajo v nujnih primerih ali so namenjena za reševalne akcije,
 • vozil, ki se uporabljajo za učne ure vožnje za osebe, ki želijo pridobiti vozniško dovoljenje ali spričevalo o pridobitvi kvalifikacij oziroma opravljajo redno usposabljanje,
 • vozil, ki prevažajo material in opremo, ki ju voznik uporablja pri svojem delu, če vožnja tega vozila ni voznikova glavna dejavnost,
 • vozil, ki se uporabljajo za lastne in osebne namene.